Search
Close this search box.
Gregory-Goossens

Gregory Goossens

Tax lawyer | Managing partner @ Taxpatria

Gregory obtained his Law Degree in 2004 (University of Antwerp) and graduated in 2005 with a Master’s degree in Tax Law (University of Antwerp).

 
After a brief career as a tax advisor with a Big Four company, he moved to the legal profession in 2006. While gaining further experience in international tax matters, his main focus has been on increasingly important global mobility. He also specializes in the prevention of, and if necessary, the resolution of tax disputes.

As a lawyer, he is a member of the Antwerp Bar Association. He is a native Dutch speaker but is also fluent in English and French.

Areas of expertise

 • Tax law
 • International tax planning

 • Global mobility

Written Work

Academic publications

 • “De Ondernemer”, Uitgeverij Kluwer (annually)
 • “Vanaf… tot… – de ‘kennisgeving’ als vertrekpunt voor de termijn van de vordering in rechte”, (noot onder Rb. Brussel 9 juni 2004), T.F.R. 2004, afl. 270, 975-977 (GOOSSENS, G.);
 • “De commissielonen van een zelfstandige agent in een bankfiliaal: baten of winsten?”, Acc. & Fisc. 2007, afl. 7, 6-7 (GOOSSENS, G. en CLAES, A.);
 • “Bespreking van het arrest van het Hof van Beroep te Gent van 12 september 2006”, Nieuwsbrief Successierechten 2007, afl. 6-7, 7-12 (GOOSSENS, G. en VAN LAERE, D.);
 • “Redelijkheid, evenredigheid en proportionaliteit – Het standpunt van het Hof van Cassatie inzake de rechterlijke toetsing van fiscale geldboetes”, (noot onder Cass. 16 februari 2007), T.F.R. 2007, afl. 330, 937-942 (GOOSSENS, G.);
 • “Belastbaarheid in de personenbelasting van liquidatieboni uitgekeerd in 2002: de rechtbank te Brussel volgt de belastingplichtige”, (noot onder Rb. Brussel 14 december 2007), T.F.R. 2008, afl. 348, 862-867 (GOOSSENS, G.);
 • “De rechterlijke toetsing van de fiscale geldboete opgelegd wegens verzuim in de successieaangifte”, Nieuwsbrief Successierechten 2008, afl. 1, 1-6 (GOOSSENS, G. en VAN LAERE, D.);
 • “Het verlaagd tarief van 8,8% voor legaten aan buitenlandse rechtspersonen – Wat met de rechten die vóór 1 januari 2004 werden geheven?”, Nieuwsbrief Successierechten 2008, afl. 3-4, 14-20 (GOOSSENS, G. en VAN LAERE, D.);
 • “Een nieuw fiscaal statuut voor auteursrechten: eindelijk op de goede weg?”, Fisc. Act. 2008, afl. 25, 1-6 (GOOSSENS, G.);
 • “Het verlaagd tarief van 8,8% voor legaten aan buitenlandse rechtspersonen – Het hof van beroep te Antwerpen bevestigt de strijdigheid met het EG-Verdrag”, Nieuwsbrief Successierechten 2009, afl. 5, 14-20 (GOOSSENS, G. en VAN LAERE, D.);
 • “Over bisschoppen die nooit pastoor zijn geweest: het Hof van Cassatie en het toetsingsrecht van de beslagrechter inzake fiscale schuldvergelijking”, (noot onder Cass. 12 december 2008), T.F.R. 2009, afl. 365, 639-644 (GOOSSENS, G.);
 • “…in goede en kwade dagen: over de gehoudenheid van de echtgenoot van de verschoonbaar verklaarde gefailleerde”, (noot onder Cass. 14 januari 2010), T.F.R. 2010, afl. 392, (GOOSSENS, G.).